Obec Tisovec
Obec Tisovec

Zastupitelstvo obce

Starostka

Mgr. MATRASOVÁ  Jaroslava

Místostarosta    

SLAVÍK Ondřej

Zastupitelé  

Mgr. MODRÁČKOVÁ  Zdeňka    

Ing. POLÁK Miloš

VRBĚCKÝ Milan

VTÍPIL Petr

PŘÍHODOVÁ Ludmila

Výbory

  • Kontrolní výbor

Vrběcký Milan, Ing. Bednařík Jan, Solničková Dana

  • Finanční výbor

Příhodová Ludmila, Kropáčková Marie, Modráčková Monika

  • Výbor pro kulturu a společenské události

Mgr. Modráčková Zdeňka, Mgr. Matrasová Jaroslava, Modráčková Monika, Kropáčková Marie, Janošťáková Věra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Finanční a kontrolní výbor

Finanční a kontrolní výbory mají mezi výbory specifické postavení, neboť jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též úkoly, které tyto výbory provádí i bez pověření zastupitelstva obce (srov. § 119 odst. 2 a 3 zákona o obcích, jež jsou vůči obecnému ustanovení § 118 odst. 1 téhož zákona ve vztahu speciality).

Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (§ 119 odst. 3 písm. a/ a b/). Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce (§ 119 odst. 3 písm. c/ téhož zákona).

Stejně tak i finanční výbor, který má přímo ze zákona (dle § 119 odst. 2 písm. a/ zákona o obcích) oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce (srov. § 119 odst. 2 písm. b/ téhož zákona).

Zákon stanovuje všem obcím povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor. Tyto dva výbory nelze sloučit do jednoho výboru, vždy musí jít o dva od sebe oddělené orgány zastupitelstva obce. Ačkoliv zákon neklade žádné překážky tomu, aby člen kontrolního výboru byl zároveň členem výboru finančního, nelze toto personální propojení doporučit. Vzhledem k tomu, že zákon předpokládá existenci dvou oddělených výborů, lze se domnívat, že personální obsazení by mělo být také různé.

Pravomoci kontrolního a finančního výboru

V prvé řadě je třeba uvést, že kontrolní a finanční výbory plní zejména svoji poradní a iniciační úlohu, stejně jako ostatní výbory zastupitelstva. Navíc však mají „své“ zákonem stanovené úkoly. Základní vymezení pravomoci těchto výborů se odvíjí od jejich zákonem stanoveného oprávnění, tj. u kontrolního výboru oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, a u finančního výboru oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plnit další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce.

Vyjdeme-li z výše citovaných činností, je zřejmé, že se jedná o interní kontrolu prováděnou v rámci obce, jejíž výstupy slouží pouze a jen pro zastupitelstvo obce, tj. jejich zřizovatele. Cílem této činnosti je pak zajištění zákonnosti výkonu samostatné působnosti obce, přičemž odstranění případných nedostatků shledaných výbory je rovněž realizováno primárně v rámci interních vztahů obecního aparátu. Tzn., že ani kontrolní ani finanční výbor nemohou ukládat nápravná opatření. Rozhodnutí o tom, zda se přijmou nějaká opatření, patří do působnosti zastupitelstva obce.

Působnost jak kontrolního, tak finančního výboru nezávisí pouze na uložení úkolů výboru zastupitelstvem, nýbrž vyplývá v určitém rozsahu přímo ze zákona; tyto výbory jsou proto např. v souvislosti s kontrolou dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, resp. kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce oprávněny provádět kontrolní činnost nezávisle na pověření zastupitelstva.

Praktický rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v předmětu kontrolní činnosti – u kontrolního výboru jde především o zákonnost, u finančního výboru např. též o hospodárnost nakládání s finančními prostředky obce.

 

 

Datum a čas

Dnes je středa, 4. 10. 2023, 6:36:38

Svátek

Svátek má František

Mapový portál obce Tisovec

Banner mapových podkladů GObec

Zprávy z obce Tisovec

APLIKACE S NOVINKAMI Z OBCE:

Nyní můžete dostávat aktuální zprávy z obce:

  • do svého chytrého mobilního telefonu pomocí aplikace Moje Obec 
  • - pomocí emailu
  • - pomocí klasických SMS zpráv (vzhledem ke zpoplatnění služby pro obec prosíme registrovat pouze v případě, že nejste schopni využívat předchozí dvě varianty)

Návod pro občany k používání aplikace.

Služby obecního úřadu pro občany.

  • POSKYTUJEME SLUŽBU LEGALIZACE, VIDIMACE.
  • OBCHOD SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM VE DŘEVEŠI.

 

cz

Aktuální počasí

dnes, středa 4. 10. 2023
oblačno 16 °C 9 °C
čtvrtek 5. 10. skoro jasno 15/7 °C
pátek 6. 10. jasno 18/6 °C
sobota 7. 10. skoro jasno 19/7 °C